Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα συναντηθεί με τον Πάπα Φραγκίσκο στο Βατικανό

29.09.2021

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πάπας Φραγκίσκος στη Ρώμη. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα μεταβεί στο Βατικανό όπου θα συναντηθεί με τον Πάπα Φραγκίσκο της Ρώμης. Πρώτα όμως θα επισκεφθεί το Αμπου Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων όπου θα μιλήσει στην Διεθνή Διάσκεψη «World Policy Conference», όπως είχε κάνει και στο παρελθόν.

Τον Πατριάρχη θα συνοδεύει ο Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος Εμμανουήλ, ο οποίος είναι επίσης προσκεκλημένος σ’ αυτή τη Διεθνή Συνδιάσκεψη την οποία διοργανώνει το Γαλλικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Institut français des relations internationales – IFRI).

Το επίσημο ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου έχει ως εξής:

«Διά του παρόντος ανακοινούται ότι η Α.Θ.Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, προσκληθείς επισήμως, θα συμμετάσχη και θα ομιλήση εις την 14ην Διεθνή Διάσκεψιν ‘World Policy Conference’, η οποία την φοράν αυτήν θα πραγματοποιηθή εν Abu Dhabi των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κατά τας ημέρας 1-3 αρχομένου μηνός Οκτωβρίου. Υπενθυμίζεται ότι η Α.Θ. Παναγιότης συμμετέσχε και εις προηγουμένας Διασκέψεις της World Policy Conference εις διαφόρους πόλεις, οργανουμένας υπό του Γαλλικού Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (Institut français des relations internationales – IFRI).

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα συνοδεύεται από τον Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ, προσκεκλημένον ομοίως εις την Διάσκεψιν, ως και από τον Ιερολ. Πατριαρχικόν Διάκονον κ. Βαρνάβαν Γρηγοριάδην.

Κατά την εν Abu Dhabi παραμονήν του, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα έχη συναντήσεις και μετ’ ανωτάτων αξιωματούχων των Η.Α.Ε.

Εκείθεν Ούτος θα μεταβή εις Ρώμην, και, φιλοξενούμενος εν τω Βατικανώ, θα έχη συναντήσεις μετά της Α. Αγιότητος του Πάπα και της Α. Χάριτος του Αρχιεπισκόπου Καντουαρίας, μετά των οποίων συνυπέγραψε και εξαπέλυσε προσφάτως Κοινήν Δήλωσιν διά το φυσικόν περιβάλλον και άλλα επίκαιρα προβλήματα της ανθρωπότητος, και θα συμμετάσχη εις διαφόρους άλλας επισήμους εκδηλώσεις·διά πάντα ταύτα θα υπάρξη έτερον Ανακοινωθέν μετά την επιστροφήν της Α.Θ. Παναγιότητος εις την έδραν Αυτής.

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 27η Σεπτεμβρίου 2021

Εκ της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου».

Read the article on The National Herald