Στο Abu Dhabi θα μεταβεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης

28.09.2021

Στο Abu Dhabi θα μεταβεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης

Στο Abu Dhabi των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων θα μεταβεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος προκειμένου να συμμετέχει και να μιλήσει στην 14η Διεθνή Διάσκεψη «World Policy Conference», η οποία θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 1-3 Οκτωβρίου.

Κατά παραμονή του εκεί, ο Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος θα έχει συναντήσεις και με ανώτατους αξιωματούχους των Η.Α.Ε.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ:

Διά τοῦ παρόντος ἀνακοινοῦται ὅτι ἡ Α.Θ.Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, προσκληθείς ἐπισήμως, θά συμμετάσχῃ καί θά ὁμιλήσῃ εἰς τήν 14ην Διεθνῆ Διάσκεψιν «World Policy Conference», ἡ ὁποία τήν φοράν αὐτήν θά πραγματοποιηθῇ ἐν Abu Dhabi τῶν Ἡνωμένων Ἀραβικῶν Ἐμιράτων, κατά τάς ἡμέρας 1-3 ἀρχομένου μηνός Ὀκτωβρίου. Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ Α.Θ.Παναγιότης συμμετέσχε καί εἰς προηγουμένας Διασκέψεις τῆς World Policy Conference εἰς διαφόρους πόλεις, ὀργανουμένας ὑπό τοῦ Γαλλικοῦ Ἰνστιτούτου Διεθνῶν Σχέσεων (Institut français des relations internationales – IFRI).

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης θά συνοδεύεται ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Ἐμμανουήλ, προσκεκλημένον ὁμοίως εἰς τήν Διάσκεψιν, ὡς καί ἀπό τόν Ἱερολ. Πατριαρχικόν Διάκονον κ. Βαρνάβαν Γρηγοριάδην.

Κατά τήν ἐν Abu Dhabi παραμονήν του, ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος θά ἔχῃ συναντήσεις καί μετ᾽ ἀνωτάτων ἀξιωματούχων τῶν Ἡ.Ἀ.Ἐ.

Ἐκεῖθεν Οὗτος θά μεταβῇ εἰς Ρώμην, καί, φιλοξενούμενος ἐν τῷ Βατικανῷ, θά ἔχῃ συναντήσεις μετά τῆς Α.Ἁγιότητος τοῦ Πάπα καί τῆς Α.Χάριτος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Καντουαρίας, μετά τῶν ὁποίων συνυπέγραψε καί ἐξαπέλυσε προσφάτως Κοινήν Δήλωσιν διά τό φυσικόν περιβάλλον καί ἄλλα ἐπίκαιρα προβλήματα τῆς ἀνθρωπότητος, καί θά συμμετάσχῃ εἰς διαφόρους ἄλλας ἐπισήμους ἐκδηλώσεις· διά πάντα ταῦτα θά ὑπάρξῃ ἕτερον Ἀνακοινωθέν μετά τήν ἐπιστροφήν τῆς Α.Θ.Παναγιότητος εἰς τήν ἕδραν Αὐτῆς.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 27ῃ Σεπτεμβρίου 2021

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Read the article on the Orthodoxian News Agency