Ceylan;DÜNYA POLİTİKA KONFERANSI’NA Katıldı

DÜNYA POLİTİKA KONFERANSI’NA (WORLD POLICY CONFERENCE-WPC) KALKINMA BAKAN YARDIMCISI MEHMET CEYLAN’IN KATILIMI KONUSUNDA BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI..

 

Dünya Politika Konferansı(World Policy Conference-WPC) Güney Kore’nin başkenti Seul’de 8-10Aralık 2014 tarihlerinde düzenlendi..Konferansta ülkemizi Kalkınma Bakan Yardımcısı Mehmet CEYLAN temsil etti.

Bu çerçevede Kalkınma Bakan Yardımcısı  Mehmet Ceylan,  makroekonomik göstergeler, sosyal alanda yapılan reformlar, fiziksel altyapıda yapılan iyileştirmeler, 10. Kalkınma Planı ile Dönüşüm Programları, bölgesel kalkınma ve kalkınma yardımlarında yaşanan artış gibi hususlarda önemli mesajlar verdi.

Uluslararası ilişkiler alanında bilimsel araştırmalar yürüten, konferans ve tartışma forumları düzenleyen Fransız Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (“InstitutFrançaisdesRelationsInternationales”- IFRI) tarafından her yıl gerçekleştirilen toplantı marjında, “Avrupa ve Doğu Asya’da Güvenlik Yönetişimi”nden,“Küresel Çerçevede Afrika”ya, “Avrasya’nın Jeopolitiği ve Jeoekonomisi”nden“Ticaret ve Politika İlişkisi”ne kadar pek çok uluslararası konu ele alındı.

CEYLAN, ayrıca, toplantının üçüncü gününde gerçekleştirilen Öğlen Oturumu’nda bir konuşma gerçekleştirmiş ve Türkiye’nin geçtiğimiz on yıl içerisinde edindiği kalkınma tecrübesi ile ilgili olarak katılımcılara bilgi verdi..